شرح وظایف معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه :

  • بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  • تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی در اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
  • اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
  • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
  • همکاری در اجرای کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی
  • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی
  • برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
  • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
  • بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چهارچوب برنامه رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیئت رئیسه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-7 13:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ