نام و نام خانوادگي: مریم پرند

 

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 

سمت: مدير دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه 

 

وظایف :

 

 • محاسبه امتيازات پرونده ارتقاء اعضاء هيات علمي پژوهشي
 • ارزيابي مقالات پژوهشي اعضاء هيات علمي جهت كميته ترفيعات
 • مسئول پيگيري برنامه استراتژيك معاونت
 • انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان معاونت
 • انجام امور مربوط به محاسبه حق التدريس اعضاء هيات علمي در مراكز مشاوره
 • برگزاري مراسم هفته پژوهش
 • انجام امور مربوط به برگزاري مراسم حسن استقبال از دانشجويان ورودي جديد
 • انجام امور مربوط به برگزاري كارگاه هاي منطقه اي وزارتخانه
 • مسئول پيگيري مصوبات هيات رئيسه دانشگاه
 • انجام امور مربوط به پژوهشگر برتر
 • انجام امور مربوط به اعطاء پايه تشويقي اعضاء هيات علمي
 • رابط روابط عمومي معاونت
 • برگزاري مراسم روز معرفي دانشگاه

 

 

تلفن: 2122314-0711                                                                     پست الكترونيك: parandm@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-20 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ