وب سنجی:

يكي از روش هاي مطالعه رويه هاي ارتباطات علمي در محيط وب ،مقايسه متغيرهاي استخراج شده از محيط وب با ساير متغيرهاي پذيرفته شده علمي نظير داده هاي استنادي يا شاخص هاي تحقيقاتي دانشگاهها است .براي نمونه
،ارتباط ميان رتبه علمي يا شاخص هاي تحقيقاتي دانشگاهها يا گروههاي تحقيقاتي دانشگاهي را مي توان با تعداد پيوندهاي وبي به سايت آن ها،مورد بررسي قرار داد تا از اين طريق شواهدي مبتني بر اينكه آيا ايجاد پيوندهاي وبي به
فضاي وب سايت دانشگاهها كاملا تصادفي است و يا اينكه پيوندهاي وبي منابع مفيدي براي سنجش رويه هاي ارتباطات علمي هستند ،بدست آورد.

http://www.webometrics.info رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي ایران  در سايتتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-8 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ