ردیف

نام مرکزرشد     
                              
نام رئیس مرکز
زمینه پذیرش ایده ها        وضعیت              
1بيوتكنولوژي  آقای دکتریونس قاسمی
                                   
 زمینه پذیرش ایده هاداراي موافقت اصولي شوراي گسترش  
2فناوري اطلاعات  آقای دکتر سیدجلیل معصومی                                       زمینه پذیرش ایده ها                                         داراي موافقت اصولي شوراي گسترش 
3واحدهاي فناوري فراورده هاي دارويي  آقای دکتر هاشم منتصری زمینه پذیرش ایده هاداراي موافقت اصولي شوراي گسترش 
4فراورده هاي گياهان دارويي و طب سنتي آقای دکترعبدالعلی محقق زاده  زمینه پذیرش ایده ها  داراي موافقت اوليه
5فناوري مهندسي بافت و سلولهای بنيادی                                                             زمینه پذیرش ایده ها داراي موافقت اوليه
6 تجهيزات پزشکی                                                                     آقای دکترسیدجوادمرتضوی  زمینه پذیرش ایده ها----                                                                       

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-11 13:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ