بیانیه رسالت:

دفتر هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی می باشد که به منظور رشد پژوهش های منجر به ارتقاء سلامت در مراکز تحقیقات علوم پزشکی و گسترش سایر فعالیتهای این مراکز تاسیس یافته است.

این اهداف از طریق تعامل با محققان، روسای مراکز تحقیقات، معاونت پژوهشی و ریاست دانشگاه و مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فن آوری معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اقداماتی در جهت تسهیل روند تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید، افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها، هدایت پژوهشهای مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت جامعه، هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای مشترک با سایر مراکز و  سازمانها، تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقات، انجام ارزشیابی مدون دوره ای و ارتقاء آن و زمینه سازی برای توزیع عادلانه امکانات و بودجه بین مراکز تحقیقاتی انجام می گیرد.

این دفتر وظیفه خود می داند با فعالیت صادقانه کارشناسان خود و تعامل سازنده با مراکز تحقیقات خدماتي سریع، موثر و دقیق را ارایه دهد و برای نیل به اهداف خود از مدیریت كليه امكانات و منابع انساني و دانش و فن آوري روزآمد بهره گيرد.

 

برنامه عملیاتی مراکز تحقیقاتی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-8 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ