دبیر شورای عالی مراکز:آقای دکتر عباس رضاییان زاده
معاون دبیر شورای عالی مراکز:خانم دکتر مهناز یدالهی
مسئول امور هیات علمی پژوهشی:

آقای دکتر نصراله عرفانی

کارشناس مسئول مراکز :

خانم پروانه صادقی

کارشناس دفتر:خانم نجمه حاصلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-9 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ