راهنما ها

تاسيس مركز

  پرسشنامه درخواست تأسيس مركزتحقيقات

   جدول مقالات

   روند تاسيس يك مركز تحقيقاتي

 

موافقت قطعي مركز

  فرم شماره یک پرسشنامه درخواست تبدیل وضعیت واحد تحقیقات علوم پزشکی
  فرم شماره دو مشخصات پژوهشگر جهت تبدیل وضعیت واحد تحقیقات

تاسيس پژوهشکده

  فرم شماره یک   
  فرم شماره سه   

 

آيين نامه ها و دستورالعمل ها

  دستور العمل نحوه تأسيس مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
  دستورالعمل تشكيل شوراي عالي و شوراي پژوهشي مراكز پژوهشي دانشگاه
  آئين نامه انتخاب و شرح وظايف معاونين پژوهشي مراكز تحقيقات
  آئين نامه انتخاب و شرح وظايف رؤساي مراكز تحقيقاتي
  آيين نامه شرح وظايف رابطين مراكز تحقيقاتي
 دستورالعمل پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ( PHD BY RESEARCH)
دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-8 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ