تاریخچه

 

تاسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکارهای کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد. تا پایان سال 1378، هفت مرکز با موافقت قطعی و ده مرکز با موافقت اصولی و سیزده مرکز مصوب در دانشگاه در حال فعالیت هستند. یازده مرکز نیز مراحل مختلف تاسیس را می گذرانند. گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور در این مراکز گرد هم آمده اند تا با گسترش تحقیقات اولویت دار به نیازهای سلامت جامعه پاسخی در خور دهند.

فعالیت مراکز مصوب متعدد و تاسیس مراکز جدید لزوم سازماندهی و تقویت مراکز و هماهنگی فعالیتهای آنها را بیش از پیش جلوه گر می سازد. این فعالیتها در حوزه معاونت پژوهشی به عهده "دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی" است. معاونت پژوهشی با تشکیل رسمی این دفتر در سال 1378 بر آن است با انسجام بیشتری اهداف ذیل را دنبال نماید:

- تسهیل روند تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید

-  کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها

- هدایت پژوهشهای مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت جامعه

- هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای مشترک

- تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی

- انجام ارزشیابی مدون دوره ای و ارتقاء آن

- زمینه سازی توزیع عادلانه امکانات و بودجه بین مراکز تحقیقاتی.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-14 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ