آيين نامه و دستورالعمل هاي دوره دكتري تخصصي پژوهشي

پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي وزارت بهداشت بر اساس آيين نامه بازنگری شده مصوب پنجاه و یکمین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت مورخ 25/03/1392 و همچنین دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مورخ 30/01/1393 که جهت اجراابلاغ شده اند صورت مي پذيرد . جهت دريافت آيين نامه ها و ساير آيين نامه هاي مرتبط قبلی به فرمت PDF بر روي لينكهاي ذيل اين صفحه كليك نماييد .
ساير قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي ، نامه هاي وارده از وزارت بهداشت و نيز تصميمات موسسه مبتني بر قوانين جهت اجراي دوره مورد استفاده قرار مي گيرند.
تلاش خواهد شد كه دستورالعملهاي مهم از طريق اين تارنما در اختيار علاقمندان قرار گيرد. ساير اطلاعات از طريق تارنماري واحد دكتري تخصصي پژوهشي وزارت بهداشت قابل دريافت مي باشند .
 
 

(مصوبه وزارت بهداشت مورخ 30/01/93)
 
 

(مصوب پنجاه و یکمین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت مورخ 25/03/92)
 

(مصوب سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت مورخ 5/11/87)

  مبتني بر بازنگري و اصلاح دستورالعمل قبلي (ابلاغيه شماره 599122 مورخ 18/12/88 وزارت بهداشت)
 
 آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي
دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي علوم پزشكي (مردادماه سال 1387)
(مورد استفاده جهت محاسبه امتيازات داوطلبان آزاد و داوطلبان عضو هيات علمي دانشگاه ها)

(مورد استفاده جهت محاسبه امتيازات داوطلبان استعداد درخشان و برتر)
Page Last Update   :  1393-4-9 13:40        Top of page Print version