سؤالات متداول

در خصوص دوره دكتري تخصصي پژوهشي- دانشگاه علوم پزشكي شيراز
سوالات خود را مي توانيد از طريق صفحه
تماس با ما براي ما ارسال نماييد. 

 

1- چه كسي مي تواند براي ادامه تحصيل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی ثبت نام نمايد؟

علاوه بر داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي مطابق فراخوان، حد اقل شرط لازم براي تمامي داوطلبين در هنگام ثبت نام در فراخوان داشتن دو مقاله تحقيقي (original article) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول مي باشد. در صفحه شرایط اختصاصی شرکت در دوره می توانید اطلاعات کاملتری کسب نمایید.

در صورت داشتن شرط فوق و نيز شرايط اختصاصي بر حسب نوع داوطلب (داوطلب آزاد، داوطلب عضو هيات علمي و داوطلب استعداد درخشان) امكان ورود به رقابت فراهم ميگردد. جهت اطلاعات بيشتر به صفحه ثبت نام مراجعه نماييد.

2- از نظر کاربرد، تفاوت مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با مدرك دكتري تخصصی PhD (که طی آزمون سراسری در پاییز هر سال جذب می شوند) در چيست؟

مطابق آيين نامه فعلي دارندگان مدارك دكتري تخصصي پژوهشيبا گرايش متناسب با رشته تحقيقاتي ارزيابي شده مي توانند در موسسات، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيات علمي ترجیحأپژوهشي مشغول به كارشوند .
3- آيا دارندگان مدارک معادل کارشناسي ارشد مجاز به شرکت در دوره دکتری تخصصی پژوهشی مي باشند؟

خير، دارندگان مدارک معادل کارشناسي ارشد مجاز به شرکت دراين دوره نيستند.

4- آيا مي توان به صورت پاره وقت به تحصيل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی پرداخت؟

خیر. عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دوره هاي دکتري تخصصي يا دستياري در کليه دانشگاه ها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي کشور از شرايط عمومي ورود به دوره است.  تحصيل در مقطع دکتري تخصصي پژوهشي تمام وقت است، بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است. همچنین دانشجو در هنگام ثبت نام طبق مقررات موظف به سپردن تعهد رسمی به موسسه برای حضور و همکاری تمام وقت می باشد .

5- طول دوره دكتري تخصصي پژوهشي چند سال است؟

دوره دکتری تخصصی پژوهشیشامل دو بخش است :  بخش اول دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد  و دانشجو طی آن مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهش را می آموزد . بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذراندن دروس  بخش اول دوره ، تصویب پروپوزال پایان نامه  توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و تأیید نهایی آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت است . حداقل زمان بخش دوم دوره 5/2 سال می باشد .

6- دانشجو در بخش اول چه واحدهایی را می گذراند؟

مجموع واحد هاي درسي دوره دکتری پژوهشی 18 واحد است که تعداد واحدهای بخش اول شامل 12 واحد آموزشي است.دانشجو در بخش اول دوره ملزم به گذراندن واحدهای آموزشی با انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی ، انجام مطالعات مقدماتی ، نگارش پروپوزال و تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و تأیید نهایی آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشتمی باشد .

جهت مشاهده لیست واحد های بخش اول اینجا کلیک کنید.

7- پس از اتمام بخش اول و شروع دوره دوم دکتری تخصصی پژوهشی دانشجو مجموعا چند واحد درسي را مي گذراند؟

 تعداد واحدهای بخش دوم شامل 6 واحد کارورزی یا معادل آن واحد های تخصصی متناسب با پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی و 22 واحد پژوهشي در قالب پايان نامه مي باشد. واحدهاي این بخش اختياري بوده و بر عهده استاد راهنما می باشد.

جهت مشاهده لیست واحد های بخش دوم اینجا کلیک کنید.

8- اگر دانشجويي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي برخي دروس دکتری تخصصی پژوهشي را گذرانده باشد آيا بايستي مجددا آنها را بگذراند؟

لزوما خیر. حداکثر تا 50 درصد دروس گذرانده شده در مقاطع قبلي مي توانند با دروس اين دوره تطبيق داده شوند که اين امر به عهده شوراي تحصيلات تکميلي موسسه می باشد.

9- آيا دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره دکتري تخصصي پژوهشي در يک مركز تحقيقات يا دانشگاه است؟

بله- دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالي پژوهش و دکتري تخصصي پژوهشي در يک موسسه است.تنها در شرایط خاص که در بند 1-8- دستورالعمل اجرایی دکتری تخصصی پژوهشی امکان انتقال وجود دارد.

10- آیا دانشجو برای گذراندن دوره دکتری تخصصی پژوهشی باید هزینه پرداخت کند ؟

خیر ، دانشجویان در این دوره تحصیلی از مزایای تحصیل رایگان برخوردار می باشند .

11- آيا دانشجويان در دوره تخصصی دكتري تخصصي پژوهشي مانند دیگر دانشجویان دكتري تخصصی PhD حقوق دريافت مي كنند؟

بله ، دریافت کمک هزینه و سایر مزایای دانشجویی در دوره دكتراي تخصصي پژوهشي مانند سایر دانشجویان همتراز در آن موسسه می باشد. 

12- در صورتیکه دانشجو نتواند مراحل دوره دکتری تخصصی پژوهشی  را درمدت مجاز تحصیل با موفقیت به اتمام برساند چه وضعیتی پیدا می کند؟

دانشجو در هنگام ثبت نام در هر يک بخش های اول و دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی موسسه متعهد مي شود كه در صورت به اتمام نرساندن آن مرحله در مدت مجاز تحصيل، غرامت آن را به موسسه پرداخت نمايد.

13- آيا ظرفيت هاي اعلام شده از طرف شورای گسترش براي هر مركز مربوط به يك مقطع زماني است و در صورت عدم تكميل ظرفيت در فراخوان مجوز باطل مي گردد؟

خير، ظرفيت اعلام شده محدوديت زماني ندارد و در صورت عدم تكميل ظرفيت فراخوان پذيرش تا تكميل ظرفيت مي تواند ادامه داشته باشد. ( نامه شماره 655/700 مورخ 13/2/90 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت). بدیهی است در چنین مواردی تمدید فراخوان، یا اعلام فراخوان دوم در زمانی دیگر، بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه و هماهنگی بامعاونت تحقیقات وفن آوری موسسه صورت می پذیرد.

14- آيا مركز داراي مجوز براساس مجوز صادره مي تواند هر سال به تعداد مجوز دانشجوی جدید بگیرد؟

خير، مركز مي بايست به تعدا مجوز صادر شده دانشجو را فارغ التحصيل كند و سپس فراخوان جديد اعلام نمايد. اما اگر مركز در طول برگزاري دوره، شرايط افزايش ظرفيت را پيدا كند (مثلا" افزايش استاد راهنماي با رتبه دانشياري يا استادي) مي تواند درخواست مجوز جديد نمايد و بر اساس نتيجه درخواست برای تکمیل ظرفیت فراخوان جديد اعلام كند.

15- در صورت فارغ التحصيل دانشجو يا خروج دانشجو به هر دليل آيا براي گرفتن دانشجوي جديد نياز به اخذ مجوز مجدد وجود دارد؟

دانشگاه مي تواند در صورت فارغ التحصيلي یا خروج دانشجوي از دوره به هر دليل، نسبت به فراخوان و جايگزين كردن دانشجوي جديد اقدام نمايد (نامه فوق الذكر). بدیهی است در چنین مواردی تمدید فراخوان یا اعلام فراخوان جدید بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فن آوری موسسه صورت می پذیرد.

16- آیا امکان نقل و انتقال دانشجو به مرکز دیگر و یا تغییراستاد راهنما وجود دارد ؟

نقل و انتقال دانشجو و تغییر استاد راهنما در دوره دکتری تخصصی پژوهشی ممنوع است. البته طبق دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( شماره 305/د/700 مورخ 30/01/1393 ) این مکان در شرایط و موارد خاص وجود دارد .

 

Page Last Update   :  1393-4-9 14:14        Top of page Print version