مراكز تحقيقاتي مجري و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي پژوهشي  

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

(بر اساس مجوزهاي صادره از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور)

ردیف

مركز تحقيقات

محور مطالعاتی

                                    ظرفیتها

مهلت ارسال مدارك جهت ثبت نام

استفاده شده

استفاده نشده

جمع کل

 

1

 

شيمي دارويي و گياهي

مطالعات شیمی دارویی

 

6

 

4

 

10

فراخوان جدید وجود ندارد.

2

 

 

بيماريهاي گوارش و كبد

مطالعات گوارش و کبد

3

 

1

 

4

فراخوان جدید وجود ندارد.

 

3

پيوند و ترمیم  اعضا

مطالعات در حوزه های مختلف پیوند اعضا

3

 

3

 

6

 

فراخوان جدید وجود دارد.
لینک فراخوان جدید

4

 

ميكرب شناسي باليني استاد البرزي

مطالعات میکروب شناسی بالینی

4

 

6

10

 

فراخوان جدید وجود ندارد.
لینک فراخوان جدید

5

 

سرطان شناسي

مطالعات ایمونولوژی سرطان

2

 

4

 

6

 

فراخوان جدید وجود دارد.

 لینک فراخوان جدید

6

سیاست گذاری سلامت

سیاست گذاری سلامت

2

 

2

4

 

فراخوان جدید وجود دارد.

 لینک فراخوان جدید

7

علوم بهداشتی

مطالعات علوم بهداشتی

3

 

5

 

8

 

فراخوان جدید وجود دارد.

 لینک فراخوان جدید

8

هماتولوژی

مطالعات هماتولوژی

1

3

 

4

 

فراخوان جدید وجود دارد.

 لینک فراخوان جدید

9

حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز

مطالعات پرتوهای یونساز و غیر یونساز

1

 

 

3

 

4

 

فراخوان جدید وجود دارد.

 لینک فراخوان جدید

10

کل ظرفیت

 

 

25

31

56

 

داوطلبين جهت ثبت نام مي توانند تنها براي مراكز تحقيقاتي كه در جدول فوق مهلت ارسال مدارك آنها به اتمام نرسيده است يا فراخوان آنها به دليل عدم تكميل ظرفيت ادامه دارد اقدام به ارسال مدارك نمايند. جهت اطلاع از رشته هاي مورد پذيرش و ساير جزييات فراخوان هر مركز بر روي لينكهاي "فراخوان" جدول فوق كليك نماييد. جهت دريافت فرمهاي ثبت نام و آدرس جهت ارسال مدارك به صفحه ثبت نام مراجعه نماييد.
نکته: داوطلبین محترم هنگام ارسال مدارک تنها می بایست به ظرفیت خالی مرکز از محل سهمیه آزاد توجه داشته باشند.
لازم به توضیح است که به محض احراز شرایط و تقاضای مراکز، درخواست افزایش ظرفیت دانشجو در مراکز مجری یا تأسیس دوره در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه به وزارت بهداشت ارسال می گردد، که در صورت تصویب ظرفیتهای اعلام شده در جدول فوق به روز رسانی شده و بر اساس آن فراخوان جدید اعلام می گردد. ضمنأدر صورت فارغ التحصیلی، انصراف یا اخراج دانشجویان مشغول به تحصیل، فراخوان تکمیل ظرفیت طبق درخواست مرکز مجری و برنامه آموزشی دانشگاه اعلام می شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-8 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ