اطلاعیه


1392-9-12

اهداف واحد :


A: بررسی های مستمر وضعیت موجود سیستم پژوهشی دانشگاه و مجموعه های تابعه و بازنگری سیستم های اداری
B: سازماندهی جهت شناسایی نقاط بحرانی موجود در سیستم پژوهشی دانشگاه
C: ایجاد بستر مناسب جهت ارایه طرح های تحقیقاتی درخصوص رفع موانع و مداخلات لازم در این خصوص
D: سازماندهی جهت ارایه مستندات علمی و قابل اعتماد جهت تصمیم گیری های مدیریتی عالی و policy maker ها
E: کمک به تصمیم گیری و سیاستگذاری بر پایه شواهد Evidence based
F: ممیزی فعالیت های در حال انجام در مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشگاه
G: ارایه خدمات مشاوره ای در حیطه پژوهشی با سایر دانشگاه ها و موسسات
H: ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروهای متخصص در زمینه تحقیق و آنالیز سیستم ها در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه
I: کمک به ارتقاء ارزشیابی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با ارایه مشاوره و خدمات و طرح های تحقیقاتی و تحلیل نقاط قوت و ضعف در ارزشیابی سال های قبل و ارایه راهکار
J: کمک به اعضای هیات علمی در نگارش مقاله جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در ارزشیابی های آن
K: تخصیص عادلانه امکانات به محققین
L: کشف استعدادهای برتر در بین پرسنل دانشگاه
M: ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت های دانشجویان علاقمند
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-20 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ