تفاهم نامه هاي منعقده بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه ها و موسسات علمي داخلي و خارجي

  

1
2
3
4
5
6
7
8
9تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و سفارت اتريش
10تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت کشور پاکستان
11
Agreement between Shiraz University of Medical Sciences and Hamdard Innovative Consultancy Services-HICS
12
Agreement between Shiraz University of Medical Sciences and National University of Singapore (Renewal)
13
 14
 

 

 

 

           

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ