معرفی اعضا


مدیر دفتر : 
       دكتر سعید دانش آموز                                                                                                                            
استاديار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی

پست الكترونيكي: saeiddaneshamouz@gmail.com


 كارشناس مسئول دفتر: 
 
عظيم كاوه آهنگر
پست الكترونيكي دفتر:
oseip_ac@yahoo.com


شرح وظايف دفتر


 

1-  ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي و انجام طرحهاي تحقيقاتي و خدماتي با نهادهای برون سازمانی (مراكز صنعتي و سازمانها و ارگانها و مؤسسات) در قالب انعقاد قرارداد بین طرفین.

2-  انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌هاي همكاري با نهادهای برون سازمانی.

3- انجام امور طرحها و پروژه‌هاي دانشجويي كه مورد حمايت مالي سازمانها و مؤسسات و ... قرار مي‌گيرند. 

4- برنامه‌ريزي و اجراي بازديدهاي علمي توسط اساتيد از مراكز صنعتي و... بمنظور همكاري در ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي و مطالعاتي به اين مراكز و ايجاد تسهيلات بازديد از امکانات و مراكز پژوهشي دانشگاه براي مراكز و مؤسسات و... .

5-  ايجاد تسهيلات در امر بهره‌گيري مراكز صنعتي و... و دانشگاه از امكانات يكديگر.

6- جمع‌آوري و تهيه اطلاعات لازم در مورد مراكز صنعتي و انتقال آن به دانشگاهيان

7- ارائه مشاوره به اعضاء هيأت علمي دانشگاه جهت برقراري ارتباط با نهادهاي برون سازماني و عقد قراردادها و تفاهم نامه هاي پژوهشي و مشاوره اي

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-28 15:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ