حوزه معاونت تحقیقات و فناوری به عنوان يكي از 7 حوزه معاونت تحت نظر رياست دانشگاه و قائم مقام وزير در استان مي باشد. نقش اساسي و محوري اين حوزه، هدايت و پشتيباني فعاليت هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان و كاركنان و حتي تحقيقات خارج از حوزه دانشگاه مي باشد كه از طريق دفتر ارتباط با صنعت و نيز دفتر تبادلات علمي خارج از كشور اعمال مي نمايد. در اين ارتباط تعداد زيادي مراكز تحقيقاتي در حيطه هاي تخصصي گوناگون را در زير مجموعه خود دارد. و نيز دانشكده هاي مختلف نيز از طريق معاونين پژوهشي منتصب از سوي روئساي دانشكده ها فعاليت هاي تحقيقاتي خود را تحت نظارت و راهنمايي اين معاونت اجرا مي نمايند.


توسعه
مبتنی بر دانایی، یکی از  پايه هاي اساسي  توسعه کشور عزیزمان می باشد . در این راستا بر نکات مهمی نظیر تعیین اولویت هاي پژوهشی، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهش، هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی، تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوري، توسعه مرزهاي دانش و انجام پژوهشهاي کاربردي در خصوص حل مشکلات کشور  مد نظر مي باشد . در این میان دانشگاه هاي سراسر کشور، رسالت اصلی کاربرد و انتشار و تولید دانش را به دوش می کشند که نقش پژوهش در ایفاي این رسالت خطیر، حائز اهمیت و غیر قابل اغماض می باشد .


در
طی سالیان متمادي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز همواره از پیشگامان تولید علم و فعالان عرصه پژوهش در میان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور محسوب می گردیده است که بدون شک این افتخار حاصل تلاش بی وقفه و در خور تقدیر اعضاي محترم هیات علمی، دانشجویان و پزوهشگران این دانشگاه می باشد .
این معاونت، با همكاري شما عزیزان در جهت ارتقاء و اصلاح فرآيند هاي موجود در تلاش  می باشد .    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-9 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ